Vem kan hjälpa mig att ta reda på vilken utmattning mina konstruktioner klarar?

De flesta haverier i mekaniska konstruktioner beror på utmattning. SP hjälper dig att mäta vad just dina konstruktioner klarar av.

mejla

Vem kan ge mig information om kravet på CE-märkning av byggprodukter 2013?

Vill du få reda på vilka regler som gäller i den nya byggproduktsförordningen som träder i kraft 2013, där tex. portar, vägutrustning måste vara CE märkta.

mejla

Vem kan hjälpa mig att hitta den svagaste länken i min konstruktion?

Här kan du få hjälp att hitta den del i din konstruktion, produkt eller produktion som är den svagast länken. SP har metoder för tillförlitlig dimensionsring som hittar de svaga länkarna.

mejla
Log in
Enterprise Europe Network      Industriell Dynamik     Swerea IVF    Västra götalandsregionen   Tillväxtverket   Europeiska kommissionen